Honlap Általános Felhasználási Feltételek
Ez a dokumentum definiálja azokat a felhasználási feltételeket, amelyekkel, először is, a Fairfruit Group és leányvállalatai, a továbbiakban KIADÓ, a felhasználóinak a honlapot és a honlapon elérhető szolgáltatásokat elérhetővé teszi, másodszor pedig, azt a módot, ahogy a felhasználó eléri a honlapot és használja a szolgáltatásokat.
A honlappal bármilyen kapcsolat létrehozása ezekhez a feltételekhez való megfelelést feltételezi.
A felhasználó, ha egyszerűen hozzáfér a KIADÓ oldalához a következő URL-en, http://fairfruitgroup.com/, ez azt jelenti, hogy a lent részletezett feltételeket elfogadja.

Szellemi tulajdon
A http://fairfruitgroup.com/ honlap általános szerkezete, valamint a rajta szereplő szövegek, grafikák, képek, hangok és videók, a kiadó vagy partnereinek a tulajdona.
A http://fairfruitgroup.com/ honlap tartalmának és általa biztosított szolgáltatások bármilyen ábrázolása és/vagy reprodukálása és/vagy részleges és teljes használata, bármilyen módon, a Fairfruit Group előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szigorúan tilos és a francia szellemi tulajdonról szóló törvény L 335-2 cikkelye szerinti jogsértést jelenthet.
„Fairfruit” a Fairfruit Group bejegyzett védjegye. Ezen védjegyek bármilyen ábrázolása és/vagy reprodukálása és/vagy részleges vagy teljes használata, bármilyen módon, teljességgel tilos.

Hiperhivatkozások
A http://fairfruitgroup.com/ honlap hiperhivatkozásokat tartalmazhat más oldalakra az Interneten. Ezek a linkek más erőforrásokhoz a http://fairfruitgroup.com/ honlap elhagyására sarkallja a felhasználót.
Linket lehet készíteni a honlapra a KIADÓ kifejezett engedélye nélkül. Bármilyen oldal kiadójának, amely linket szeretne készíteni a kiadó honlapjára, nincs szüksége előzetes engedélyre vagy kérésre a kiadó által. Mindazonáltal, ezt az oldalt új böngészőablakban érdemes megnyitni. A KIADÓ fenntartja a jogot, hogy kérje olyan linkek eltávolítását, amely szerinte nem felel meg a http://fairfruitgroup.com/ honlap céljának.

A kiadó felelőssége
Ezen honlap és/vagy ezen honlapon keresztül elért információ és/vagy dokumentáció megbízhatónak tartott forrásból származnak.
Mindazonáltal az információk és/vagy dokumentációk tartalmazhatnak műszaki pontatlanságokat és tipográfiai hibákat.
A KIADÓ fenntartja a jogot, hogy a hibákat minél hamarabb kijavítsa, amint a figyelmére jutnak.
Erősen ajánlott az oldal információi és/vagy dokumentumai pontosságának és relevanciájának ellenőrzése.
Az oldalon elérhető információk és/vagy dokumentumok bármikor megváltozhatnak, és frissülhetnek. Főleg az történhet, hogy frissülnek abban az időszakban, ami az oldal letöltésének időpontja között telik el, és a felhasználó ismerete között.
Az oldalon elérhető információ és/vagy dokumentumok használata a felhasználó teljes és egyedüli felelőssége, aki magára vállalja az ebből következő konzekvenciákat; és mint ilyen a KIADÓ nem tehető felelőssé bármilyen körülmények között.
A KIADÓ semmilyen esetben sem lesz felelős bármilyen kárért, ami az oldalon elérhető információk és/vagy dokumentumok interpretációjából és felhasználásából adódik.

Hozzáférés a honlaphoz
A kiadó törekszik arra, hogy az oldal 24/7-ben elérhető legyen, kivéve vis maior helyzetben vagy olyan esemény esetén, amely a KIADÓ ellenőrzésén kívül esik, és bármilyen hibától vagy karbantartástól függően, ami az oldal vagy szolgáltatások megfelelő működéséhez.
Így a KIADÓ nem tudja garantálni az oldal és/vagy szolgáltatások elérhetőségét, megfelelő átvitelét és teljesítményét, a válaszidő és a minőség szempontjából. A felhasználók számára nincs rendelkezés műszaki támogatásról, akár e-mailen, akár telefonon.
A kiadó nem tehető felelőssé az oldal és/vagy szolgáltatások hozzá nem féréséért.
Továbbá, a KIADÓ kényszerülhet arra, hogy az oldalt vagy a szolgáltatások részeit megszüntesse, bármikor előzetes tájékoztatás nélkül, és bármilyen kártérítési igény nélkül. A felhasználó elismeri és egyetért azzal, hogy a KIADÓ nem felelős megszakadásokért vagy azokért a következményekért, amik a felhasználó vagy harmadik fél számára felléphetnek.

Változó feltételek
A KIADÓ fenntartja a jogot ezen feltételek módosítására, bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül, hogy az oldalhoz és/vagy a működéshez igazítsa.

Az Internet-használat szabályai
A felhasználó egyetért az Internet jellegével és korlátozásaival, és főképpen felismeri, hogy:
A KIADÓ nem vállal felelősséget az Interneten keresztül elérhető szolgáltatásokért, és nincs semmilyen kontrollja a szerverközpontokon keresztül átvitt adatok természetéért és jellegéért.
A felhasználó elismeri, hogy az Interneten keringő adatok nem védettek, főleg lehetséges eltérítések ellen. A felhasználó által érzékenynek és bizalmasnak tartott információk megosztása a felhasználó saját kockázatára és veszélyére történik.
A felhasználó elismeri, hogy az Interneten keringő adatok a felhasználási feltételek vagy szellemi tulajdonok által védettség szempontjából szabályozva lehet.
A felhasználó egyedül felelős a konzultált, lekérdezett és az Interneten átvitt adatok használatért.
A felhasználó elismeri, hogy a KIADÓNAK nincs módja ellenőrizni az Interneten elérhető szolgáltatások tartalmáért.

Alkalmazandó jog
Mind ezt az oldalt, és a használat felhasználási feltételeit a francia jog kormányozza, a használat helyétől függetlenül. Bármilyen vitás kérdés esetén, és annak baráti megoldása felé tett próbálkozások megbukása után, a francia bíróságok joghatósága áll fenn a vita meghallgatására.
Ezen Felhasználási Feltételeket érintő kérdésekkel írjon a következő címre: FAIRFRUIT PORTUGAL, Rua da Lobata nº13 Nº13 2º Dt.º, 7800-463 Beja